top of page
Назад

The40F has SAM registration

Since October, 2022 we have been officially registered at SAM.gov, which led us to many new and exiting opportunities.

The40f has been approved for registration at SAM.gov. Since that we have been actively networking and partnering on US soil. Some of our endeavours led us to a mentoship positions in the NewChip accelerator, partnering with Stanford (in the field of quantum computing) and many more. Stay tuned for our new and exiting cllaborations!

Начална дата

Oct 3, 2022

Крайна дата

Проектът в числа

Назад

Ф40 получи SAM регистрация

От м.октомври 2022 г. Ф40 е официално регистрирана организация на SAM.gov, които отвори пред нас много вълнуващи нови възможности.

Ф40 беше одобрена и официално регистрирана в SAM.gov. Оттогава активно работим с няколко мрежи и партнираме на територията на САЩ. Някои от нашите начинания доведоха до менторски позиции в акселератора NewChip, партньорство със Станфорд (в областта на квантовите изчисления) и много други. Следете за нашите нови и предстоящи сътрудничества!

6

Резултати

50

Местоположения

27

Заинтересовани страни

Галерия на проекта

bottom of page