top of page

ПОДКРЕПИ НИ

​Във Ф40 вярваме, че всеки има силата да създаде положителна промяна. Ето защо сме се посветени на намирането и подкрепата на най-ефективните организации и инициативи, които могат да доведат до истинска промяна. Като подкрепяте нашият дариетлски фонд LACUNA ни помагате да продължим да инвестираме в проекти, които имат потенциала да променят света.

С Ф40 търсим вдъхновени учени и изобретатели, които са посветили живота си да се справят с най-належащите предизвикателства на нашето време - от социално значими и редки заболявания до устойчиво развитие, социална справедливост и много други. Вашето дарение може да направи реална промяна в живота на хората, като ни даде възможност да подкрепяме организации и проекти, които могат да окажат съществено влияние.

Свържете се с нас  на инфо@ за да научите повече за това как можете да подкрепите нашите инициативи.

Моментна снимка на нашето портфолио, посветено на овластяването и стимулирането на иновации:

  • В LACUNA Bio Hacker Space ние подкрепяме общност от учени в сферата на биомедицината. Предоставяме достъп до най-модерно оборудване, менторство и възможности за работа в нашата мрежа.

  • TechneLabs и Ф40 sandbox. Нашата услуга за обслужване на едно гише поддържа бизнес модели идващи от академичната общност и стартиращи предприятия. Ние подготвяме компаниите спрямо изискванията за съответствие с нормативните уредба, изискуеми стандарти, оценка на здравни технологии, етичен, правен и социален бенчмаркинг и др.

  • iPEER платформата. Нашата платформа за образование и обучение. Ние предлагаме международно признати педагогически методологии, учебни програми, както и достъп до набори от инструменти за дълбока наука.

  • Ф40 ThinkTank и REI България. Ние предоставяме стратегическа подкрепа и застъпничество. Използваме нашата широка мрежа, за да помогнем за постигането на цели към устойчиво и здраво общество, основано на ключови принципи като равенство, мир и социална свобода.

  • Схема за малки безвъзмездни средства на Ф40. Ние управляваме схеми за малки безвъзмездни средства за научни изследвания, иновации и образование чрез нашия вътрешен капацитет за финансиране. Също участваме в международно набиране на средства в подкрепа на нашата мисия.

ПРИВЕТСТВАМЕ ВАШЕТО ДАРЕНИЕ
bottom of page