top of page

ОСЪЗНАТО ОБРАЗОВАНИЕ

Проектът iPEER

Проектът iPEER има за цел да революционизира начина, по който учим в днешната дигитална ера. Чрез картографиране на нови и уникални методи за дигитално учене с участието на връстници(PAL) ние създаваме безопасна и сигурна среда в и извън училищe. Нашата цел е да приложим нов модел за ангажираност в ученето и да подобрим използването на нови педагогически методи за удължаване на ежедневната крива на учене на учениците, както и нейната ефективност.
 

Като част от iPEER проекта ние се стремим да развием учебната среда като възлагаме на учениците нова преподавателска роля. Нашата педагогическа методология, учебна програма, библиотека и модели за оценка на компетентностите се основават на изискванията на EQF/NQF. Пилотните 3 сектора от ПОО в рамките на проекта са Автоматизация, Компютърни науки и Обществено здраве.
 

Проектът ще създаде пакет от педагогически учебни програми, който ще бъде насочен към широк кръг от заинтересовани страни. Ние вярваме, че основните педагогически и оперативни аспекти на Отворените образователни ресурси ще имат трансформиращо въздействие върху бъдещето на образованието като помогнат на учащите се да достигнат пълния си потенциал за успех.

Проектът се финансира в рамките на програма Еразъм+, ключова дейност 2, договор №: 2020-1-BG01-KA226-VET-095211 и се изпълнява в България, Словения, Германия, Португалия, Литва, Испания и Казакстан.

donate

Във Ф40 се гордеем, че сме част от нарастващото движение от хора, които вярват, че по-доброто бъдеще е възможно - и които работят усилено, за да го осъществят. Защо не се присъедините към нас днес? Пишете ни на info@, за да научите повече за това как можете да ни подкрепите, за нашия дарителски фонд LACUNA и как да помогнете да създадем по-светло утре за всички.

get involved

С Ф40 ние винаги търсим талантливи и вдъхновени хора, които да се присъединят към нашия екип. Независимо дали се интересувате от доброволчество, преподаване или сътрудничество и научни изследвания, ние искаме да се запознаем с вас. Споделете своя опит и интереси на info@ и нека заедно създадем един по-добър свят.

our mission

Във Ф40 вярваме, че пътят към здравото общество започва с образование,

иновации и наука. Нашата мисия е да постигнем значително положително социално въздействие във всеки проект, инициатива и политика, с които се ангажираме. С глобална мрежа от партньори и ангажимент към заключенията основани на обективни данни ние правим истинска разлика в света.

bottom of page