top of page
concept art neuronal network

ЗА НАС

Ф40 може да има повече от 40 каузи, но мисията ни винаги е една и съща: да постигаме значително положително социално въздействие във всичко, което правим. Работим по целия свят, за да изградим основата на едно здраво общество като насочваме нашите усилия към образование, иновации, наука, прозрачност, овластяване и социално включване. Независимо дали партнираме с болници за разработване на нови лечения, работим със стартъпи за създаване на иновативни решения или си сътрудничим с неправителствени организации за овластяване на маргинализирани общности, фокусът ни винаги е върху създаването на реална и значима промяна.

Ф40 е основана през 2018 г. от Вес и Мартина Дробенови и Алексей Пампоров. Работата й стъпва върху основава на три предшестващи организации - Регионален екологичен център - клон България, Фондация "Програмирай успех" и Фондация "Модус Вивенди". Първоначално замислена като четвърта фондация, нашата работа бързо се разшири особено по време на пандемията, когато бяхме привлечени от критични въпроси в областта на здравеопазването и климатичните промени.

Веселин Дробенов, преподавател по медицинска генетика и Мартина Дробенова, социолог и културолог с фокус върху маргинализираните групи, внасят в организацията своите познания и опит. Алексей Пампоров, професор по социология, който също има значителен принос за успеха на Ф40.

Фондацията разполага с екип от 12 висококвалифицирани професионалисти с широк международен опит и широка партньорска мрежа. Опитът ни се простира основно в балканския регион, но способността ни да предоставяме надеждна подкрепа и иновативни решения за специални проекти е доказана на три различни континента през последните пет години.

В Ф40 се стремим да променяме средата чрез работата си в областта на здравеопазването, опазването на околната среда и др. Фокусът ни върху иновациите и сътрудничеството ни позволява да подхождаме към проблемите по уникален начин, създавайки осезаема и трайна промяна.

Присъединете се към нас в мисията ни да създадем по-добър свят!

bottom of page