top of page
ca1_40fmd_edited.jpg
Bulletin box (news and available funds)

Бюлетин на Ф40 с новини и отворени покани за финансиране

От началото на м.юли 2023 г. Ф40 започва издаването на бюлетин с внимателно подбрани покани за финансиране, новини и събития.

The Regional Environmental Institute, powered by EPLO

Регионален институт за опазване на околната среда в рамките на EPLO

Ф40 подкрепя създаването на български клон на Регионален институт за опазване на околната, част от EPLO.

The iPEER project

Проектът iPEER

Проектът iPEER има за цел да промени начина, по който учим в днешната цифрова ера. Като набелязваме нови и уникални методи за дигитално учене асистирано от връстници (PAL), ние създаваме безопасна и сигурна среда в и извън училище.

The40F has SAM registration

Ф40 получи SAM регистрация

От м.октомври 2022 г. Ф40 е официално регистрирана организация на SAM.gov, които отвори пред нас много вълнуващи нови възможности.

ПРОЕКТИ

Bulletin box (news and available funds)

Bulletin box (news and available funds)

Starting from July, 2023 the40f will run a bulletin box with carefully curated available fund, news and event.

The Regional Environmental Institute, powered by EPLO

The Regional Environmental Institute, powered by EPLO

The40f is supporting the establishment of Bulgarian branch of the Regional Environmental Institute, part of EPLO.

The iPEER project

The iPEER project

The iPEER project aims to revolutionize the way we learn in today's digital age. By mapping new and unique methods for digitized peer-assisted learning (PAL), we create safe and secure environment in- and outside-school premises.

The40F has SAM registration

The40F has SAM registration

Since October, 2022 we have been officially registered at SAM.gov, which led us to many new and exiting opportunities.

bottom of page